ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานไปรษณีย์ วุฒิ ม.6/ปวช. 104 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานไปรษณีย์ วุฒิ ม.6/ปวช. 104 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567 | 104 คน เพศชาย 73 คน หญิง 31 คน
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ / (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชกรรม

การรับสมัคร

บันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน – ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : ไปรษณีย์ไทย

แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)