การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ม.ต้น /ปวช./ป.ตรี 190 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ม.ต้น /ปวช./ป.ตรี 190 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย 190 อัตรา รายละเอียดตำแหน่งด้านล่างนี้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย | การรถไฟแห่งประเทศไทย