การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน วุฒิ ม.3/ปวช. 7 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย 7 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน วุฒิ ม.3/ปวช. 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง 2 อัตรา

– พนักงานบริหารงานทั่วไป (เสมียน) 1 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการแผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง ชั้น 2 โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-245-2480 ต่อ 5424 ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

พนักงานการบัญชี (เสมียน) กองบัญชีรายได้ ฝ่ายการเงินและการบัญชี 3 อัตรา

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-220-4308 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ช่างฝีมือซ่อมบำรุงและสนับสนุนการผลิต งานอุปกรณ์ห้ามล้อและซ่อมเครื่องทำลมอัด กองเครื่องกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต 2 อัตรา

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองเครื่องมือกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-245-2480 ต่อ 5181 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย | การรถไฟแห่งประเทศไทย | การรถไฟแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (คลิกเลยที่นี่)