ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกพนักงานธนาคาร ประจำสาขา หลายอัตรา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกพนักงานธนาคาร ประจำสาขา หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ – UTL (Teller)

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
– ปริญญาตรี ทางการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หากผ่านงานขายผลิตภัณฑ์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และ/หรือประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

สมัครงานได้ที่ https://bit.ly/3MYZT6O ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Krungsri Talent Acquisition Team โทรศัพท์: 0-2296-2000 ต่อ 51102,51405