ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
– เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
– ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
– นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุนระบบห้องค้าเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
– นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบงานข้อมูล สำนักพัฒนาระบบงานและบริการข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์ /ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนออกแบบและบริการข้อมูล สำนักพัฒนาระบบงานและบริการข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนบริหารผู้จัดการทุนภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
– Full Stack Developer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
– DevOps Engineer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx