ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกพนักงานธนาคาร หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกพนักงานธนาคาร หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจประจำสาขา (BWO)
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR)

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครงาน คลิก http://bit.ly/3kiWT9M

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.krungsri.com/th/campaigns/krungsri-branch-career-festival ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Krungsri Talent Acquisition Team โทรศัพท์ 0-2296-2000 ต่อ 10179,51405 Email: Napaschon.wongse@krungsri.com , pisitchai.ninkaew@krungsri.com