ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2566 จำนวนมาก

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2566 จำนวนมาก สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ธุรกิจสัมพันธ์ SME (Relationship Manager) -สายงานธุรกิจขนาดกลาง
2.วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
3.Financial Planner – สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
4.นักศึกษาฝึกงาน – บมจ.ธนาคารกรุงไทย
5.Relationship Manager – Wholesale Banking
6.Risk Management Executives – Risk
7.Senior Analyst – สายงาน Global Business Development and Strategy
8.Retail Banking – สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
9.IT Specialists – สายงานเทคโนโลยี
10.Developer -สายงานเทคโนโลยี
11.สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr.krungthai.com/

แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (คลิกเลยที่นี่)