โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเป็นนักเรียนช่างเฉพาะทาง วุฒิ ปวช. 111 อัตรา

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเป็นนักเรียนช่างเฉพาะทาง วุฒิ ปวช. 111 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ช่างเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) 111 อัตรา
– ได้รับวุฒิปวช. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง และเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2537 – 31 มีนาคม 2546

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คลิกเลยที่นี่)