ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี หลายจังหวัด

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี หลายจังหวัด รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างปฏิบัติการ (ประเภที่ 1 กลุ่มที่ 2)
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคารออมสินภาค 10 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี,เลย,หนองบัวลำภู,สกลนคร,นครพนม,หนองคาย,บึงกาฬ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2565