การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 29 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 29 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– วิศวกร (โยธา/ขนส่ง/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร)
– นิติกร คอมพิวเตอร์/เครื่องกล/ระบบราง/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม)
– พนักงานบริหารพัสดุ
– พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– พนักงานบริหารงานทั่วไป
– พนักงานบริหารความเสี่ยง
– พนักงานรักษาความปลอดภัย
– พนักงานบริหารธุรกิจ
– พนักงานกู้ภัย

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th/th/news/recruitment/ หรือ www.mrta.co.th ข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อประกาศรับสมัครงาน ไปที่สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย