ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2565 หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2565 หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ Financial Institutional sales สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน (Global Markets) – สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
2.ผู้อำนวยการฝ่าย – เจ้าหน้าที่ Marketing Strategy (Data Analytic) ทีม Marketing Strategy สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (FVP / VP / AVP / Sr. Officer / Officer Marketing Strategy) – สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
3.ผู้อำนวยการฝ่าย – เจ้าหน้าที่ Marketing Strategy (Web Master) ทีม Marketing Strategy สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (FVP / VP / AVP / Sr. Officer / Officer Marketing Strategy) – สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
4.เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่ Marketing Activation ทีม Marketing Activation สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (Sr. Officer / Officer Marketing Activation Officer) – สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
5.ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย – รองผู้อำนวยการฝ่าย Customer Insights (SVP / FVP / VP Customer Insights) – สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
6.รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Sales Management) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
7.สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
8.Krungthai IT Next Gen – สายงานเทคโนโลยี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr.krungthai.com/