บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักงบประมาณและการเงิน
2.นักบัญชี
3.นักการตลาด
4.นักประชาสัมพันธ์
5.นิติกร
6.บุคคลากร
7.วิศวกร
8.นักคอมพิวเตอร์
9.นักบริหารผลิตภัณฑ์
10.นักบริหารงานขาย
11.นักบริหารงานพานิชย์
12.นักบริหารงานทั่วไป
13.นักฝึกอบรม
14.นักสนับสนุนการขาย
15.นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://recruit.tot.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.