ธนาคารออมสิน รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี

ธนาคารออมสิน รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานไปรษณีย์ วุฒิ ม.6 202 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานไปรษณีย์ วุฒิ ม.6 202 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 202 คน แบ่งเป็นชาย 141 คน

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 835 อัตรา สมัคร 9-19 เม.ย.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 835 อัตรา สมัคร 9-19 เม.ย.62 รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. การสรรหาจากบุคคลภายนอก จำนวน 454 อัตรา 2. การสรรหาภายใน PEA โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ จำนวน

Read more

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.นักงบประมาณและการเงิน 2.นักบัญชี 3.นักการตลาด 4.นักประชาสัมพันธ์ 5.นิติกร 6.บุคคลากร 7.วิศวกร 8.นักคอมพิวเตอร์ 9.นักบริหารผลิตภัณฑ์ 10.นักบริหารงานขาย

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบ ประจำปี 2562 หลายอัตรา ทั่วประเทศ มี.ค. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบ ประจำปี 2562 หลายอัตรา ทั่วประเทศ มี.ค. 2562 ติดตามข่าวเร็วๆนี้ ภายใน มี.ค. 2562 แน่นอน

Read more

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 5 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4 – 7) ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง 1.คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Read more

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6/ม.3 183อัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6/ม.3 183อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างเหมาจ่าย 3 อัตรา จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

Read more

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่งบประมาณ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่งบประมาณ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 อัตรา เงินเดือน 16,830 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างพนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างพนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบหลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ ค่าจ้างวันละ 576.92 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงิน หรือบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.exat.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์

Read more

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 794 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 794 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 ตําแหน่งหมายเลข101 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน

Read more

เพื่อสุขภาพพนักงาน!! “กรุงไทย” ให้ พนง.ท้อง-มีโรคประจำตัว หยุดหนีฝุ่นโดยไม่ถือเป็นวันลา 1-8 ก.พ.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงไทย ได้ออกคำสั่งที่ ธ.192/2562 เรื่องแนวทางการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น ใจความว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ธนาคารห่วงใยในสุขภาพ

Read more