บีทีเอส รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดรับสมัครงานพนักงานสถานีสายสีเขียว หลายอัตรา

คุณสมบัติ

– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่าง ๆ ได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัพเดท 16 กันยายน 2566

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
ช่างชำนาญการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมอาคาร ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สายสีชมพู-สายสีเหลือง) ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
Civil Maintenance Manager ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
ช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีเขียว ) ด่วน – สายสีเขียว
หัวหน้างานบัญชีบริการ ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
เลขานุการ ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html

แนวข้อสอบ บีทีเอส เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)