บีทีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่สายสีชมพู หลายตำแหน่ง จำนวนมาก

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่สายสีชมพู หลายตำแหน่ง จำนวนมาก รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าหน้าที่สถานี (สายสีชมพู)
– ช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์
– ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง
– ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
– Legal Supervisor
– Programmer/Anlyst
– หัวหน้างานบัญชีบริการ
– เลขานุการ
– เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหาร
– จัดการงานซ่อมบำรุง
– วิศวซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล
– วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://recruitment.bts.co.th/#/career/jobs?id=123&tabIndex=1