บริษัท อสมท จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา

บริษัท อสมท จำกัด

บริษัท อสมท จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สายงานการตลาดและขาย 1 อัตรา
2.สายงานผลิตภัณฑ์ 3 อัตรา
3.สายงานบริหารจัดการองค์กร 1 อัตรา
4.หน่วยงานขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/ucJiFvsYv67XyBdT9 หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง จำเป็นต้องกรอกใบสมัครและส่งเอกสารแยกตามตำแหน่งงานนั้น ๆ ขอแจ้งงดรับไฟล์ใบสมัครทางอีเมล หรือ การยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ การสมัครจะสำเร็จและครบถ้วน เมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจาก Google Form นี้ หากไม่ได้รับอีเมลกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัครของท่านทันที