กรมการจัดหางาน ร่วมกับไทยสมายล์บัส รับสมัครพนักงาน 1,074 อัตรา

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน ร่วมกับไทยสมายล์บัส รับสมัครพนักงาน 1,074 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ/10 ล้อ 999 อัตรา
– อายุ 22 ปีขึ้นไป
– ได้รับวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– มีทักษะในการขับรถโดยสาร หรือรถบรรทุกขนส่งสินค้า
– มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไป (n2)
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้
– บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– หากมีประสบการณ์การขับรถโดยสารไฟฟ้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานต้อนรับบนรถ 50 อัตรา
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– ได้รับวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– มีทักษะด้านการคำนวณ
– มีใบอนุญาตประจำรถ เก็บค่าโดยสาร
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้
– บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– หากมีประสบการณ์การขับรถโดยสารไฟฟ้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.พนักงานควบคุมรถยนต์โดยสารประจำทาง -นายท่าอู่ 20 อัตรา
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– ได้รับวุฒิระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– สามารถบริหารจัดการ และวางแผนการเดินรถได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีประสบการณ์ในงานเดินรถ-ขนส่งมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานธุรการ 5 อัตรา
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– ได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office อุปกรณ์ และเครื่องมือสำนักงาน ได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้

การรับสมัคร

สมัครผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ได้ที่เว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/

ดูราละเอียดได้ที่ : กรมการจัดหางาน