ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา

การรับสมัคร

ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม 2566

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศ
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2566

หัวหน้าส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ที่มีหน่วยใด ด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านงานมากกว่า 5 ปี
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2566

หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศ
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2566

หัวหน้าส่วนการขาย 1
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2566

หัวหน้าส่วนการตลาดประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2566

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th หรือกรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (คลิกเลยที่นี่)