บีทีเอส รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี 300 อัตรา

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี 300 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่สถานี สายสีชมพูและสายสีเหลือง แบบ WALK-IN INTERVIEW 300 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีได้ที่ศูนย์ฝึกอบรม บีทีเอส (สมุทรปราการ) ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 มกราคม 2565