แฟลช เอ็กซ์เพรส รับสมัครพนักงานทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 หลายอัตรา

แฟลช เอ็กซ์เพรส

แฟลช เอ็กซ์เพรส รับสมัครพนักงานทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานรับ-ส่งพัสดุ รถจักรยานยนต์ (Bike Courier)
2.พนักงานรับ-ส่งพัสดุ รถกระบะตู้ทึบ (Van Courier)
3.พนักงานคัดแยกประจำคลังสินค้า (DC Officer)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 – 45 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
– มีใบขับขี่(ประเภทตามยานพาหนะ) และมีรถส่วนตัว
– ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หมุนเวียนวันหยุด)
– ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://interview.flashexpress.com/#/resume_hub?advertising_channel=FB