รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป)
– มีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ในเรื่อง SCADA/MMI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้และประสบการณ์ในศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมหรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลในโรงงานหรือสายการผลิต
– เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
– สามารถใช้งานโปรแกรมแจ้งซ่อมงานระบบ CMMS/SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.