สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างโยธา
ช่างซ่อมบรรจุ
พนักงานขายเงินสด สาขาบึงกาฬ (Cash Van Sales)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและธุรการการขาย
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Special Channel
เจ้าหน้าที่การตลาดเบียร์สด
หัวหน้าหน่วยออกแบบ
นักวิทยาศาสตร์(R&D)
Product Sales
Business Development
พนักงาน Fermentation Storage & CIP
พนักงานพัสดุ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรระบบประกันคุณภาพ 1
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์-อาหาร
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
วิศวกรแมคคาทอนิกส์
พนักงานสถิติ-บัญชีผลิต
พนักงานขับรถยก
ช่างก่อสร้าง
พนักงานคลังสินค้า
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพงาน-เทคนิค
พนักงานธุรการความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ทั่วไป)
พนักงานควบคุมเครื่อง
ช่างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า
AR Accounting Staff (สัญญาจ้างชั่วคราว)
นักบัญชี (ประจำบริษัท ตามมากิน)
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-ทั่วไป
เลขานุการ
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
วิศวกรโยธา
วิศวกรคอมพิวเตอร์
วิศวกรไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
Brand & Marketing Communication Assistant Manager
เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรมและสวัสดิการ)
IT Technical Support
วิศวกรอุตสาหการ
Financial Report Supervisor
พนักงานขายเงินสดสาขา ฉะเชิงเทรา (Cash Van Sales)
SAP Support (Module FI)
BI Developer
ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
พนักงานขายเงินสดสาขา ทวีวัฒนา (Cash Van Sales)
ผู้จัดการแผนก Data Center Management
วิศวกรระบบเครื่องมือวัด
เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เก็ตติ้ง TT (Push Strategy)
หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor))
Demand Planner
Data Sales Operations
Project Management
วิศวกรนวัตกรรมและโมเดิร์นไนซ์
Telesales Officer
พนักงานขายเงินสดสาขา ศรีสะเกษ (Cash Van Sales)
Traditional Trade Sales
Area Manager(Food Retail)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
พนักงานขายเงินสดสาขาอุดรธานี (Cash Van Sales)
พนักงานขายเงินสดเขตบางบัวทอง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php