บีทีเอส รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Programmer / Analyst ด่วน
Electronic Workshop Technician
Administration Department Manager
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล ด่วน
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วน
ช่างชำนาญการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมอาคาร ด่วน
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ด่วน
IT Technical Support Officer
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู )
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีเหลือง )
นายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html