เทสลา(Tesla) รับสมัครพนักงานในประเทศไทย หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

เทสลา(Tesla)

เทสลา(Tesla) รับสมัครพนักงานในประเทศไทย หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Software QA Engineer – Engineering & Information Technology – Bangkok
Charging Lead, Charging Infrastructure – Charging – Bangkok
Business Development Manager, Tesla Wall Connector – Charging – Bangkok
Senior Accountant – Finance – Bangkok
Service Manager – Vehicle Service – Bangkok
Delivery Operations Advisor – Sales & Customer Support – Bangkok
Tesla Advisor – Sales & Customer Support – Bangkok
Real Estate Manager – Construction & Facilities – Bangkok
Consumer Engagement Manager – Sales & Customer Support – Bangkok
Vehicle Technician – Vehicle Service – Bangkok
Customer Support Specialist – Sales & Customer Support – Bangkok
Inside Sales Advisor – Sales & Customer Support – Bangkok
Store Manager – Sales & Customer Support – Bangkok
Public Policy & Business Development Manager – External Relations & Employee Experience – Bangkok
Parts Advisor – Vehicle Service – Bangkok
Senior Recruiter – HR – Bangkok
Office Administrator – Operations & Business Support – Bangkok
Service Advisor – Vehicle Service – Bangkok

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.tesla.com/careers/thailand