ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป/ป.โท จำนวนมาก

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR)

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป/ป.โท จำนวนมาก รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานสวัสดิการ พนักงานทรัพยากรบุคคล (Ref.169/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Warehouse Operations พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.073/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม (Ref.171/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานบริหารร้านคาเฟ่อเมซอน ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.090/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งาน AP นักบัญชี (Ref.213/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Logistics Operations พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.006/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ พนักงานสื่อสารการตลาด (Ref.129/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

QC พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.148/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

วิเคราะห์และวางแผนการขนส่ง (PTT Lubricants) พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.138/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

บริการงานกฎหมายและระเบียบองค์กร นิติกร (Ref.147/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

ภาษีสรรพสามิต นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.155/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.156/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.157/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.164/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.165/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานปฏิบัติการคลัง พนักงานปฏิบัติการคลัง (Ref.141/2566)
– ได้รับวุฒิปวส.

OCIO Incubator พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.167/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

legal specialist นิติกร (Ref.103/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

บริการงานกฎหมายและระเบียบองค์กร ผู้จัดการ (Ref.153/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Compliance นิติกร (Ref.104/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Quality Control Officer พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.114/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.110/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานบริหารงานขนส่ง พนักงานบริหารงานขนส่ง (Ref.168/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Teasury นักการเงิน (Ref.033/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

funding นักการเงิน (Ref.091/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

บริหารเงิน นักการเงิน (Ref.326/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งาน QSHE เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Ref.264/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานบริหารร้านคาเฟ่อเมซอนและสัญญาแฟรนไชส์ ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.126/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานจัดหาและจัดซื้อ พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.134/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home