บีทีเอส รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง จำนวนมาก

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง จำนวนมาก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ส่วนสวัสดิการ)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ( สายสีเหลือง และสายสีชมพู )
Human Resources Officer
Safety Assurance Supervisor
System Administration Maintenance Engineer
IT Technical Support Officer
ช่างซ่อมบำรุงอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรซ่อมบำรุงอิเล็คทรอนิกส์
Legal Division Manager (PDPA)
Legal Supervisor
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
สถาปนิก (Architects)
GL and Tax accounting Division Manager
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( สายสีเหลือง )
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
นายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
ผู้ช่วยนายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
Civil Engineer
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
Human Resources Supervisor (Compensation & Benefits)
Maintenance Foreman

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html