บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 100 อัตรา การรับสมัคร ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านคิวอาร์โค้ด ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบล่วงหน้าได้ที่

Read more

บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หลายอัตรา

บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หลายอัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.พนักงานขับรถโดยสาร(รถทัวร์) รายละเอียดงาน ไม่จำกัดรูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),ขอนแก่น (ทุกอำเภอ),เชียงราย

Read more

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป หลายอัตรา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตเเละจัดจำหน่าย ขนมปังเบเกอรี่ ทางบริษัทนั้นขาดเเคลนบุคลากรเลยเปิดรับคนจำนวนมากเพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รายเดือน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีการอาหาร 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5

Read more

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด รับสมัครงานกว่า 35,000 อัตรา รับตั้งแต่วุฒิ ม.6-ป.เอก สมัครวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด รับสมัครงานกว่า 35,000 อัตรา รับตั้งแต่วุฒิ ม.6-ป.เอก 27-29 มีนาคม 2562 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Read more

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรซ (ประเทศไทย) จำกัด, รับสมัครพนักงาน 300 อัตรา วันที่ 13 มี.ค. ที่เทอมินอล โคราช

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรซ (ประเทศไทย) จำกัด, รับสมัครพนักงาน 300 อัตรา วันที่ 13 มี.ค. ที่เทอมินอล โคราช กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgB6L3K4LWwqz7vybRd4DhtY3OxpwtJRr2jiXnWkVdYgremQ/viewform

Read more

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานดูแลคลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา ด่วน!!! คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือ ปวช. รักงานบริการ

Read more

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่งบประมาณ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่งบประมาณ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 อัตรา เงินเดือน 16,830 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์

Read more

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 794 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 794 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 ตําแหน่งหมายเลข101 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน

Read more

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 384 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 384 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา เพศชาย /หญิง อายุ 22-32

Read more

บริษัท เบทาโกร จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท เบทาโกร จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR Execution OD) คุณสมบัติ : o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา

Read more

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี

Read more