สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 จำนวน 5,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/
ประกาศรับสมัครฯ 25 – 28 ต.ค.61
รับสมัครฯ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61 นี้
ทาง http://www.policeadmission.org/
***สอบ 25 พ.ย. 61 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.