สำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. วันที่ 26 กันยายน 2561

สำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ผ่านทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 26 กันยายน 2561 นี้

โดยสำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่เว็บ https://ocsc2.job.thai.com/

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.