อนุมัติแล้ว เปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ หญิง/ชาย สายอำนวยการ จำนวน 387 อัตรา รับสมัครเร็วๆนี้

อนุมัติแล้ว เปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ หญิง/ชาย สายอำนวยการ จำนวน 387 อัตรา รับสมัครเร็วๆนี้

1.กลุ่มงานอำนวยการ 262 อัตรา

1.1 งานอำนวยการ ทางด้านบัญชี 162 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ทางบัญชี (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพทางบัญชีได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้

1.2 งานอำนวยการ สังกัดพิสุจน์หลักฐาน 100 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด)

 

2. กลุ่มงานเทคนิค 125 อัตรา

2.1 ช่างไฟสื่อสาร 50 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช.ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้

2.2 ช่างควบคุมคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช.ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้

2.3 พนักงานวิทยุ 40 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช.ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้

2.4 พลขับ 20 อัตรา

 • เฉพาะเพศชายเท่านั้น
 • วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • มีใบอนุญาติขับรถ(ใบขับขี่)

 

คุณสมบัติอำนวยการและเทคนิค

 • อายุ 18-35 ปี
 • หญิง 150 ซม. ขึ้นไป ไม่วัดรอบอก
 • ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (ฺBMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
 • ไม่ต้องวิ่งว่ายน้ำ (ไม่มีสอบพละ)
 • สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบได้)
 • ตาบอดสีไม่ได้
 • มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั้งร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ต้องจบแล้วเท่านั้น เรีนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้
 • ผู้ชายต้องไปเกณฑ์ทหารปีหน้า สมัครไม่ได้
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (รอวันเปิดสอบ)