ประกาศ งดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เข้าไปอ่านคุณสมบัติได้ที่นี่

ประกาศ งดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ดังนี้

1.งดรับผู้หญิง ม.6 เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
.
2.งดรับผู้ชาย ม.6 เข้าเป็น นักเรียนายร้อยตำรวจ
.
3.งดรับข้าราชการตำรวจหญิง เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
.
4.งดรับข้าราชการตำรวจชาย เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ
.
.
คงรับผู้ชาย ม.4 เข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 280 นาย ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
.
.
# ประกาศนี้ ไม่เกี่ยวกับ #
.
.
1.การสอบนายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ป.ตรี ที่มีการรับเป็นปกติ
.
2.การสอบนายสิบตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 สายปราบปราม และอำนวยการ
.
.
# แนวทางหลังจากนี้ สำหรับคนที่อยากเป็นนายร้อยตำรวจ #
.
.
1.จบ ม.6 สอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายปราบปราม อำนวยการ ฯลฯ หลังจากนั้น รอเปิดสอบบุคคลภายในจากประทวน(นายสิบ) ขึ้นเป็นสัญญาบัตร(นายร้อย)
.
2.จบ ป.ตรี สอบเข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง/ชาย บัญชี-พิสูจน์หลักฐาน(ฟิสิกส์-เคมี-จุลชีวะ)-สอบสวน-นิติกร(นิติศาสตร์) รัฐศาสตร์ หรือทางสังคมศาสตร์ ฯลฯ