สำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. วันที่ 26 กันยายน 2561

สำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ผ่านทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 26 กันยายน 2561 นี้

โดยสำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่เว็บ https://ocsc2.job.thai.com/