อวสานด่านลอย พบเห็นถ่ายภาพ คลิป ส่งมาได้เลย แจ้งดำเนิดคดีได้ทันที

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทั้งหลาย ผลของการบังคับใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับที่ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม นอกจาก อำนาจการเรียกเก็บใบขับขี่ ถึงกาลอวสาน ไม่สามารถใช้เป็นเงื่อนไข ในหลักการที่ยึดเป็น “ตัวประกัน” ได้แล้ว

อีกจุดจบที่ถึงกาลอวสาน ก็คือ #โต๊ะเปรียบเทียบปรับข้างถนน กับ พนักงานสอบสวนที่ตรวจสอบไม่ได้ ต่อทุกๆการโบกรถเพื่อแจ้งข้อหา “เจ้าพนักงานจราจร” (เน้นว่าเจ้าพนักงานจราจร)ในควาผมิดจราจร เจ้าพนักงานจราจรจะมีอำนาจในการปฏบิัติได้เพียง ๒ กรณี หลังแจ้งข้อหา

๑ ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป

๒ ออกใบสั่งแล้วปล่อยตัวไป

นอกเหนือจากนี้ ทำไม่ได้รวมทั้งการเปรียบเทียบปรับ ที่อ้างว่าเป็นการอำนวยความสะดวก ด้วย ม๑๔๑ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติวิธีการเลิกคดีไว้ชนิดว่าสะดวกกว่าจ่ายค่าปรับข้างถนน และเป็นไปตามกฏหมาย ข้างถนน ไม่มีกฏหมายรองรับ และง่ายต่อการทุจริต พนักงานสอบสวนทุกท้องที่ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับต่อทุกๆความผิดในความผิดจราจรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย

เป็นการขยายอำนาจสอบสวนที่พนักงานสอบสวนทั่วประเทศมีอำนาจสอบสวนเฉพาะความผิดจราจรไปด้วย ถือเป็นการยุติ ในทุกข้อพิพาทข้างถนน สู่ขบวนการตามกฏหมายที่ถูกต้อง รับใบสั่งแล้วสามารถยุติคดี หรือ ต่อสู้คดีได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องทะเลาะกัยข้างถนนให้เกิดเป็นภาพไม่น่าดู

ท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งดำเนินคดีได้ ในกรณีที่มีการจับปรับข้างถนน เสียเวลา สละเวลากันสักนิด เพื่อประโยชน์ที่จะได้จากกฏหมาย ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นว่ามีการตั้งด่านลอย สามารถถ่ายภาพ-คลิป ส่งมาตามช่องทางดังต่อไปนี้ เพื่อลงโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฝ่าฝืนคำสั่ง และจะไม่มีการละเว้ยว่าจะเป็นตำรวจชั้นไหน เฟซบุ๊ก รายงานสภาพการจราจร ตร.
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทวิตเตอร์ @poltrafreport โทรศัพท์หมายถึเลข 1197