กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับ ห้ามยึดใบขับขี่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถกเถียงกันในสังคมเป็นอย่างมาก สำหรับการเพิ่มโทษสูงในกฎหมายจราจรฉบับใหม่ ซึ่งได้เป็นการเปิดช่องทางให้กับตำรวจจราจรสามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่โดยในทางนี้ก็ได้มี เรื่องนี้พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาส ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในฐานะกรรมการแก่ไขปัญหา จราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการบอกกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้หากมีผลบังคับใช้พนักงานสอบสวนจะไม่สามารถเปรียบเทียบค่าปรับได้ แต่การปรับนั้นจะขึ้นอยู่โดยพิจารณาของศาล ซึ่งอยู่ระหว่างในการพิจารณายกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับให้กับตำรวจจราจรเพื่อป้องกันครหาว่าตำรวจจราจรเรียกรับผลประโยชน์เกินไปโดยในที่นี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

สำหรับส่วนแบ่งค่าปรับจราจรในปัจจุบันยกตัวอย่างปรับ 100 บาทจำนวนเงิน 50 บาทจะถูกส่งเข้าท้องถิ่นเข้ากองทุนค่าใช้จ่ายค่าบำรุงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจราจร 2 บาท 50 สตางค์และอีก 47 บาทจะแบ่งไว้ให้กับตำรวจจราจร ส่วนแนวคิดในการร่างกฎหมายนั้น ก็ได้มีนางสุภาโชติงาม ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายกรมการขนส่งทางบก ได้มีการกล่าวว่าโทษปรับที่หนักขึ้น นั้นจะสามารถช่วยทำให้ผู้ขับขี่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งถ้าหากทำตามก็จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดจากความเสียหายตัวไปเที่ยวสูญสิ้นชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

โดยการร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีการผ่านสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จและคิดว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการร่างพรบ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมและเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยจะมีการพิจารณาทั้งหมดเป็น 3 วาระซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้นำทูลเกล้าฯและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และคาดว่าจะบังคับใช้เป็นกฎหมายมีผลภายในปี 2562 นี้

นอกจากนี้ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาส ในฐานะเป็นคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการกล่าวถึงว่าตอนนี้ทางสตช. ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายจราจรเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเคารพกฎหมายและช่วยลดอุบัติเหตุในประเทศไทยได้จึงมีการการทบทวนการตัดคะแนนความประพฤติอิกำใบอนุญาตใบขับขี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการแก้ไขกฎหมายพรบจราจรทางบก ม.142/1 และ 142/2

ในทางนี้การร่างกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติและการควบคุมการบังคับใช้อย่างรัดกุมจำเป็นจะต้องทำอย่างไรคุมมากซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้นก็ได้มีการผ่านพิจารณาของคณะกฤษฎีกา เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะต้องมีการจัดทำให้ประชาพิจารณาความเห็นประชาชนตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้และสำหรับแนวทางบังคับมาตราการตัดคะแนนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้…

กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ประชาชนที่มีใบอนุญาตขับขี่จะมีทั้งหมด 12 คะแนนโดยความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทั้งหมดทุกข้อหาจะมีแต้มกำหนดไว้ซึ่งจะจำแนกกลุ่มข้อหาในการตัดคะแนนไว้ดังนี้

1.กลุ่มการกระทำแล้วส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นน้อยเช่น ไม่สวมหมวกกันน็อคไม่คาดเข็มขัดนิรภัยถูกตัด 1คะแนน

2.กลุ่มที่2ส่งผลกระทบต่อตนเองและสาธารณะชนป่านกลางเช่น ขับรถฝ้ไฟแดง ขับรถย้อนศรถูกตัด 2คะแนนกลุ่มที่3ส่งผลกระทบร้ยแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเช่นดื่มแล้วขับ เสพยาเสพติดแล้วขับรถขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดขับรถชนแล้วหนีถูกตัด 3 คะแนน

หากประชาชนถูกตัดคะแนนทั้งหมด 12 แต้มจะถูกกันพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วันและหากถูกพักติดต่อกัน 3 ครั้งจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปีและเมื่อครบกำหนดแล้วจึงจะสามารถมาใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้แต่ห้ามถูกตัดคะแนนหมด 12 แต้มอีกครั้งหนึ่ง ไม่อย่างนั้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 3 ปีหลังจากนั้นจะยื่นขอทำใบอนุญาติกับกรมขนส่งได้อีกครั้งหนึ่ง …