บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป หลายอัตรา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตเเละจัดจำหน่าย ขนมปังเบเกอรี่ ทางบริษัทนั้นขาดเเคลนบุคลากรเลยเปิดรับคนจำนวนมากเพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่รายเดือน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีการอาหาร 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 อัตรา

ช่าง วิศวกร ปวส. ด้านไฟฟ้า เครื่องกล ช่างกลโรงงาน 10 อัตรา เจ้าหน้าที่รายเดือน ปวส. บริหารธุรกิจ 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก : ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน ค่าOT เบี้ยขยัน 600-1,000 บาท ต่อเดือน ค่ากะ 40-70 บาทต่อวัน เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 220 บาทต่อวัน ค่าข้าว มีรถรับส่งพนักงาน โบนัสประจำปี เบี้ยขยันสะสมประจำปี 500-6,000 บาท มีชุดยูนิฟอร์ม รายได้รวม 400-650 บาทต่อวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ชายหรือผู้หญิงที่อายุ 18 – 35 ปี จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป ทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (โรงงานลาดกระบัง 1) ซอย G1/9 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 081-847-9627 หรือ 02-326-5400 ต่อ 266, 148, 222