(แจกฟรี) แอปเทียบพยัญชนะ-สระ ไทยกับอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย

(แจกฟรี) แอปเทียบพยัญชนะ-สระ ไทยกับอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย

 

โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kelwinsoft.kelwin.englishalphabet