กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 55 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 55 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตามเอกสารแนบ

ส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2561 -> เอกสารแนบ

ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2561 -> เอกสารแนบ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.