กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 112 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 112 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 39 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 11 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 12 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5 อัตรา
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 11 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 27 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.