การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร (วิศวกรรมโยธา)

2.วิศวกรโยธา (วิศวกรมมเครื่องกล)

3.พยาบาล

4.นิติกร

5.พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

6.พนักงานการเงินและบัญชี

7.พนักงานประชาสัมพันธ์

8.พนักงานจัดการสินทรัพย์

9.ช่างเทคนิค(วิชาช่างสำรอง)

10.บุคลากร (ขึ้นบัญชีสำรอง)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://job.nha.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.